נתיבי מים            

סיורים אחרונים

לחץ לצפייה בפעילות

.

יום השתלמות וסיור בנושא אבטחת מים, 27.2.20
יום השתלמות וסיור בנושא אבטחת מים, 27.2.20

.

סיור לימודי משולב בניהול משאבי מים לקניה, 25.2.20
סיור לימודי משולב בניהול משאבי מים לקניה, 25.2.20

.

איסוף מי גשם וניהול מים לסיור לימודים חקלאיים - מחוז קירייניגה, קניה 8.1.20
איסוף מי גשם וניהול מים לסיור לימודים חקלאיים - מחוז קירייניגה, קניה 8.1.20

.

משבר מים וניהול אסונות המוני במים למדינות מרכז אמריקה ואפריקה 15.12.19
משבר מים וניהול אסונות המוני במים למדינות מרכז אמריקה ואפריקה 15.12.19

.

יעילות גבוהה לשימוש במים לחקלאות, שינג'יאנג, סין, מכללת הגליל 10.12.19
יעילות גבוהה לשימוש במים לחקלאות, שינג'יאנג, סין, מכללת הגליל 10.12.19

.

טכנולוגיית השקיה לחיסכון במים לטיבט, סין 8.12.19
טכנולוגיית השקיה לחיסכון במים לטיבט, סין 8.12.19

.

איסוף מי שיטפונות, מאגרי מים חקלאות בעידן שינוי האקלים, צרפתית, מכללת הגליל 17.11.19
איסוף מי שיטפונות, מאגרי מים חקלאות בעידן שינוי האקלים, צרפתית, מכללת הגליל 17.11.19

.

ניהול משאבי מים צחיחים וחצי-צחיחים, בנק קניה, ורד השרון 25.9.19
ניהול משאבי מים צחיחים וחצי-צחיחים, בנק קניה, ורד השרון 25.9.19

.

ניהול מים יעיל ואביזרי מים - A.R.I 18.9.19
ניהול מים יעיל ואביזרי מים - A.R.I 18.9.19

.

קורס משולב לניהול משאבי מים, מתקן לטיפול בשפכים 10-23 בספטמבר 2019
קורס משולב לניהול משאבי מים, מתקן לטיפול בשפכים 10-23 בספטמבר 2019

.

מערכות מים והידראוליקה בחברת מקורות בגליל ליבריה ובמדינות אחרות 31.3.19
מערכות מים והידראוליקה בחברת מקורות בגליל ליבריה ובמדינות אחרות 31.3.19

.

ניהול אזורי של מערכות מים והידרולוגיה - קבוצת ליבריה וקבוצת ניהול משאבי מים 24.3.19
ניהול אזורי של מערכות מים והידרולוגיה - קבוצת ליבריה וקבוצת ניהול משאבי מים 24.3.19

.

סיור במים ובחקלאות בגולן - מגדלים וספקים גזר מגרמניה, 3.3.19
סיור במים ובחקלאות בגולן - מגדלים וספקים גזר מגרמניה, 3.3.19

.

טכנולוגיות לניהול מים והשקייה בחקלאות בימי שינויי אקלים, 12.12.18
טכנולוגיות לניהול מים והשקייה בחקלאות בימי שינויי אקלים, 12.12.18

.

ניהול משאבי מים וסביבה - פתרונות לקולחין בעסקים חקלאיים 19.11.18
ניהול משאבי מים וסביבה - פתרונות לקולחין בעסקים חקלאיים 19.11.18

.

מערכות מים עירוניות מתקדמות בעריית עפולה לחברת ורד השרון - 18.11.18
מערכות מים עירוניות מתקדמות בעריית עפולה לחברת ורד השרון - 18.11.18

.

ניהול תוכנית הדרכה למים וסביבה 14.11.18
ניהול תוכנית הדרכה למים וסביבה 14.11.18

.

ניהול בתאגידי המים + מתקן אספקת מים עירונית, טבריה + עמיעד סינון 24.10.18
ניהול בתאגידי המים + מתקן אספקת מים עירונית, טבריה + עמיעד סינון 24.10.18

.

ניהול מים באזורים יבשים למחצה - משאבי מים ולניהול השקיה למשתלמים מאוגנדה 23.10.18
ניהול מים באזורים יבשים למחצה - משאבי מים ולניהול השקיה למשתלמים מאוגנדה 23.10.18

.

ניהול מים אזורי - חקלאות אזורית ומי שתייה 21.10.18
ניהול מים אזורי - חקלאות אזורית ומי שתייה 21.10.18

.

ניהול צריכה וביקוש למים - קורס מים לאפריקה ולמרכז אמריקה 18.10.18
ניהול צריכה וביקוש למים - קורס מים לאפריקה ולמרכז אמריקה 18.10.18

.

ניהול משאבי מים - הרצאה וסיור לקבוצת ורד השרון של קניה 4.9.18
ניהול משאבי מים - הרצאה וסיור לקבוצת ורד השרון של קניה 4.9.18

.

ניהול משק המים העירוני (טבריה) והחקלאות (מכללת הגליל) 30.8.18
ניהול משק המים העירוני (טבריה) והחקלאות (מכללת הגליל) 30.8.18

.

סמינר לניהול וטכנולוגיות מים בחקלאות בטרינידד וטובגו 6-10.8.18
סמינר לניהול וטכנולוגיות מים בחקלאות בטרינידד וטובגו 6-10.8.18

.

לימוד בנושא מים וסינון מים - עמיעד 25.7.18
לימוד בנושא מים וסינון מים - עמיעד 25.7.18

.

קורס בשיטות השקיה וניהול של משאבי מים עבור ניגריה משרד משאבי המים 22/7/18
קורס בשיטות השקיה וניהול של משאבי מים עבור ניגריה משרד משאבי המים 22/7/18

.

שימוש יעיל במשאבי מים-קורס מכללת הגליל לקבוצת סינים 3-15.6.18
שימוש יעיל במשאבי מים-קורס מכללת הגליל לקבוצת סינים 3-15.6.18

.

השקיה וניהול משאבי מים לקבוצה מהודו - מכללת הגליל 10.6.18
השקיה וניהול משאבי מים לקבוצה מהודו - מכללת הגליל 10.6.18

.

מאגרי מים וניהול מים אזורי עבור סטודנטים אמריקאים - AgroTrip ישראל 29.5.18
מאגרי מים וניהול מים אזורי עבור סטודנטים אמריקאים - AgroTrip ישראל 29.5.18

.

קורס לימודים למים וחקלאות (בשיתוף עם הבנק העולמי) עבור משרד החקלאות וביטחון תזונתי, לסוטו-מכללת הגליל 14.5.18
קורס לימודים למים וחקלאות (בשיתוף עם הבנק העולמי) עבור משרד החקלאות וביטחון תזונתי, לסוטו-מכללת הגליל 14.5.18

.

מים וחקלאות בישראל - ניהול מקורות מים באזורים צחיחים לסטודנטים מאוגנדה - מכללת הגליל 7.5.1
מים וחקלאות בישראל - ניהול מקורות מים באזורים צחיחים לסטודנטים מאוגנדה - מכללת הגליל 7.5.1

.

סיור בגולן- איסוף מי גשם ותחנת ניסיונות חקלאית בעמק הירדן 21.3.18
סיור בגולן- איסוף מי גשם ותחנת ניסיונות חקלאית בעמק הירדן 21.3.18

.

סיור לימודי- ניהול משאבי מים אזוריים וטיפול במי קולחין להשקייה חקלאית 18.3.18
סיור לימודי- ניהול משאבי מים אזוריים וטיפול במי קולחין להשקייה חקלאית 18.3.18

.

יעוץ לממשלת קוריאה בארגון וניהול מערכות המים+סמינר בנושאי מים ספטמבר 2017
יעוץ לממשלת קוריאה בארגון וניהול מערכות המים+סמינר בנושאי מים ספטמבר 2017

.

סיור שטח למקורות המים בישראל וחקלאות מתקדמת, 31.1.18
סיור שטח למקורות המים בישראל וחקלאות מתקדמת, 31.1.18

.

הרצאה על ניהול משאבי מים באזורים צחיחים, 30.1.18
הרצאה על ניהול משאבי מים באזורים צחיחים, 30.1.18

.

סיור להכרת מקורות המים בצפון ישראל וניהול אזורי יעיל במים וחקלאות, 7.12.17
סיור להכרת מקורות המים בצפון ישראל וניהול אזורי יעיל במים וחקלאות, 7.12.17

.

ניהול משאבי מים באזור צחיח במכללת הגליל, סינים מאוניברסיטת  Xinjiang , 6.12.17
ניהול משאבי מים באזור צחיח במכללת הגליל, סינים מאוניברסיטת Xinjiang , 6.12.17

.

ניהול אקדמי של קורס לניהול משאבי מים במכללת הגליל - 25.10-7.11, 2017
ניהול אקדמי של קורס לניהול משאבי מים במכללת הגליל - 25.10-7.11, 2017

.

קורס חשיפה לאנשי רשות המים ההודית,ניהול אקדמי, במרכז הבין תחומי בהרצליה, 26-30.11.17
קורס חשיפה לאנשי רשות המים ההודית,ניהול אקדמי, במרכז הבין תחומי בהרצליה, 26-30.11.17

.

סיור שטח בעת בציר זייתים מכאני ובית בד מודרני לחברת מי עדן 26.11.17
סיור שטח בעת בציר זייתים מכאני ובית בד מודרני לחברת מי עדן 26.11.17

.

טכנולוגיות מים וחקלאות מודרניים והכשרה טכנית - תוכנית צ 'ינגהאי 8/11/17 במכללת הגליל , נהלל
טכנולוגיות מים וחקלאות מודרניים והכשרה טכנית - תוכנית צ 'ינגהאי 8/11/17 במכללת הגליל , נהלל

.

ניהול מאגרי מים וחקלאות מתקדמת לדוברי ספרדית ופורטוגזית 1.11.17
ניהול מאגרי מים וחקלאות מתקדמת לדוברי ספרדית ופורטוגזית 1.11.17

.

אגירת מי גשם, ניהול מים - אגודת המים מי גולן 30/10/17
אגירת מי גשם, ניהול מים - אגודת המים מי גולן 30/10/17

.

מים טבעיים ואפקט התחממות כדור הארץ לקורס ניהול משאבי מים במכללת הגליל 25/10/17
מים טבעיים ואפקט התחממות כדור הארץ לקורס ניהול משאבי מים במכללת הגליל 25/10/17

.

ניהול מי שתייה וחקלאות בעמק הירדן והסכמי מים עם ירדן למומחי מים - טורקמניסטן 22/11/17
ניהול מי שתייה וחקלאות בעמק הירדן והסכמי מים עם ירדן למומחי מים - טורקמניסטן 22/11/17

.

A tour of water and environmental issues in agriculture - Environmental course at Galilee College 10.9.17
A tour of water and environmental issues in agriculture - Environmental course at Galilee College 10.9.17

.

 Water professional Tour by RTS - Water Management in Agriculture(קורס משב-משרד החוץ) 6.9.17
Water professional Tour by RTS - Water Management in Agriculture(קורס משב-משרד החוץ) 6.9.17

63.

סיור מים וחקלאות - 10 חוקרי חקלאות מסין  6.6.17
סיור מים וחקלאות - 10 חוקרי חקלאות מסין 6.6.17

62.

הרצאה וסיור בנושא מאגרי מים ואיסוף מי גשם , אפריקאים דוברי צרפתית 29.3.17
הרצאה וסיור בנושא מאגרי מים ואיסוף מי גשם , אפריקאים דוברי צרפתית 29.3.17

61.

מאגרי מים להשקייה חקלאית וקציר מי גשם 26.3.17
מאגרי מים להשקייה חקלאית וקציר מי גשם 26.3.17

60.

ניהול משאבי מים באזורים חצי מדבריים 23.3.17
ניהול משאבי מים באזורים חצי מדבריים 23.3.17

59.

ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים - 23.2.17
ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים - 23.2.17

58.

אגירת מי גשמים ומערכת מים אזורית 22.2.17 סינית
אגירת מי גשמים ומערכת מים אזורית 22.2.17 סינית

57.

ניהול משאבי מים בטבע Chinese 21.2.17
ניהול משאבי מים בטבע Chinese 21.2.17

56.

קורס ניהול השקייה ודישון For trainees from Shaanxi province in China 14.12.16
קורס ניהול השקייה ודישון For trainees from Shaanxi province in China 14.12.16

55.

ניהול פרויקטים ותשתיות מים course in French 30.11.16
ניהול פרויקטים ותשתיות מים course in French 30.11.16

54.

ניהול משאבי מים ואגירת מי גשמים 17/11/16
ניהול משאבי מים ואגירת מי גשמים 17/11/16

53.

סיור במערכות המים בעמק הירדן ומנהלת הכנרת 15/11/16
סיור במערכות המים בעמק הירדן ומנהלת הכנרת 15/11/16

52.

ניהול משאבי מים , 09 November – 22 November, 2016 Galilee College
ניהול משאבי מים , 09 November – 22 November, 2016 Galilee College

50.

26.9.16 סמינר יעול מערכות מים - א.ר.י - Desalination and Water Reuse Programme for Qingdao, China
26.9.16 סמינר יעול מערכות מים - א.ר.י - Desalination and Water Reuse Programme for Qingdao, China

51.

איסוף מי גשם במאגרי מים - Program for Qinghai 14.11.16
איסוף מי גשם במאגרי מים - Program for Qinghai 14.11.16

49.

20.9.16 סמינר בבדיקות איכות מים - מעבדת
20.9.16 סמינר בבדיקות איכות מים - מעבדת "צמח ניסיונות"

48.

15.9.16 איסוף מי גשם במאגרים לקבוצות מאפריקה - קורס מים וחקלאות מכללת הגליל
15.9.16 איסוף מי גשם במאגרים לקבוצות מאפריקה - קורס מים וחקלאות מכללת הגליל

47.

13.9.16 - סיור מתקני טיפול מים Desalination and Water Reuse Programme for Qingdao, China
13.9.16 - סיור מתקני טיפול מים Desalination and Water Reuse Programme for Qingdao, China

46.

30.6.16 Modern Agriculture and Agriculture Technology Programme for Yunnan, China
30.6.16 Modern Agriculture and Agriculture Technology Programme for Yunnan, China

45.

29.6.16 Mey-Golan Water Association
29.6.16 Mey-Golan Water Association

44.

28.6.16 water and sanitation infrastructure in the country
28.6.16 water and sanitation infrastructure in the country

43.

15.5.16 סרוס ישראל - a professional tour across Israel – Water, Agriculture and Tourism
15.5.16 סרוס ישראל - a professional tour across Israel – Water, Agriculture and Tourism

42.

11.4.16 Integrated Water Resources Management, Jorden vally
11.4.16 Integrated Water Resources Management, Jorden vally

41.

7.4.16 Irrigation and Intensive Crop Management Programme
7.4.16 Irrigation and Intensive Crop Management Programme

.

10.2.16 Integrated Crop and Water Management Training Programme for IWRMP, Nepal
10.2.16 Integrated Crop and Water Management Training Programme for IWRMP, Nepal

.

12.1.16 עמותת עתידים - water tourism and agriculture in the Golan Heights
12.1.16 עמותת עתידים - water tourism and agriculture in the Golan Heights

.

Water Saving Irrigation and Effective Planting Technologies Programme for Ningxia 21.1.16
Water Saving Irrigation and Effective Planting Technologies Programme for Ningxia 21.1.16

.

9.12.16 Sustainable Development and Project Management, French
9.12.16 Sustainable Development and Project Management, French

32.

סיור במסגרת קורס לאגרונומים ממחוז סצ'ואן בסין בנושא חסכון. התייעלות וטכנולוגיות מתקדמות בנושאי מים לחקלאות בישראל - 29.11.15
סיור במסגרת קורס לאגרונומים ממחוז סצ'ואן בסין בנושא חסכון. התייעלות וטכנולוגיות מתקדמות בנושאי מים לחקלאות בישראל - 29.11.15

31.

סיור בעקבות מקורות מים לקורס חקלאות במכללת הגליל, לדוברי ספרדית ופורטוגזית מדרום אמריקה ואפריקה.
סיור בעקבות מקורות מים לקורס חקלאות במכללת הגליל, לדוברי ספרדית ופורטוגזית מדרום אמריקה ואפריקה.
23.11.15

30.

סיור מקורות מים בקורס חקלאות מודרנית
סיור מקורות מים בקורס חקלאות מודרנית
למשתלמים מסין, 9.11.15

29.

סיור מים מקצועי לקורס חדשנות בחקלאות - הטכנולוגיות הישראליות.
סיור מים מקצועי לקורס חדשנות בחקלאות - הטכנולוגיות הישראליות.
משתתפי מדינות מרכז אסיה בשפה הרוסית. 1.11.15

28.

תכנית לניהול השקיה ויבולי חקלאות אינטנסיבית
תכנית לניהול השקיה ויבולי חקלאות אינטנסיבית
דוברי צרפתית ואנגלית מארצות אפריקה - 29.10.15

27.

סיור מקורות מים ותיירות חקלאית ברמת הגולן
סיור מקורות מים ותיירות חקלאית ברמת הגולן
להנהלת עמותת יחד בגליל - 28.10.15

26.

חקלאות מודרנית למחוז יונאן
חקלאות מודרנית למחוז יונאן
סין - 26.7.15

25.

איסוף מי גשמים וניהול משאבי מים ל DAWASA
איסוף מי גשמים וניהול משאבי מים ל DAWASA
טנזניה. 20.7.15

24.

קורס למים וטכנולוגיות עיבוד חקלאי
קורס למים וטכנולוגיות עיבוד חקלאי
ספרדית ופוטוגזית - 14.5.15

23.

אתגרי החקלאות.
אתגרי החקלאות.
משתתפים מארצות אפריקה (בצרפתית). 15.3.15

22.

קורס לחדשנות בחקלאות
קורס לחדשנות בחקלאות
קבוצה מאוגנדה. 19.2.15

21.

סיור מים מקצועי - איסוף מי גשם
סיור מים מקצועי - איסוף מי גשם
קורס לדוברי השפה הרוסית, 15.2.15

20.

אקדמיית Chongqing
אקדמיית Chongqing
מסין. 14.1.15

19.

סיור באתר התפלת מים לסטודנטים תואר ראשון הלומדים קיימות במרכז הבין תחומי בהרצליה
סיור באתר התפלת מים לסטודנטים תואר ראשון הלומדים קיימות במרכז הבין תחומי בהרצליה
2015

18.

פרויקט הקמת חוות הדגמה לטכנולוגיות ישראליות מתקדמות בנושאי מים וחקלאות , לצד תערוכת אקספו
פרויקט הקמת חוות הדגמה לטכנולוגיות ישראליות מתקדמות בנושאי מים וחקלאות , לצד תערוכת אקספו
2015 , מילנו איטליה

17.

קורס לניהול פרויקטים במים ובחקלאות
קורס לניהול פרויקטים במים ובחקלאות
בעלי מקצוע ממדינות אפריקה בשפה הצרפתית - 1.7.14

16.

אגירת מי גשם
אגירת מי גשם
משתתפים ממספר מדינות אפריקה. 20.5.14

15.

סיור מקצועי בנושאי מים לאורך ישראל לקבוצת Talent
סיור מקצועי בנושאי מים לאורך ישראל לקבוצת Talent
תאילנד, 12.4.14

14.

קורס ניהול מערכות מים וביטחון המזון
קורס ניהול מערכות מים וביטחון המזון
אתגרי החקלאות, צרפתית, 1.4.14

13.

קורס מים וחקלאות - AGROTRIP ISRAEL
קורס מים וחקלאות - AGROTRIP ISRAEL
מאתיופיה וטנזניה - 13.1.14

12.

Parco Padano
Parco Padano
Milan , Italy December 2013

11.

Friends of the Earth Middle East-Good Water Neighbors conference
Friends of the Earth Middle East-Good Water Neighbors conference
Nov. 2013

10.

Water & Agriculture tour for - UNISG University of Gastronomic Sciences
Water & Agriculture tour for - UNISG University of Gastronomic Sciences
Pollenzo ,Bra, Italy , Nov 2013

9.

Advanced study of water experts at A.R.I
Advanced study of water experts at A.R.I
September 2013

8.

Associazione 100 Cascine
Associazione 100 Cascine
Milan , Italy – June 2013
מציג תוצאות 1 - 100 מתוך 107
<<לדף הקודם1 2לדף הבא>>
 • דף הבית
  • פרופיל מייסדים
   • כותרת ייעוץ פרוייקטים
    • תאור פרוייקטים
     • צור קשר
      • כותרת סיורים
       • מגוון הסיורים
        • צוות הדרכה
         • סיורים אחרונים
          • פעילויות אקדמיות
           • טופס הזמנת סיור
            • מכירת ספרים מקצועיים
             • כתבו עלינו
                All rights reserved to - RTS Water Ways.  Tel: 972-4-6764083 Fax: 972-4-6764061 Cell: 972-50-5369996     Tivonet